Att vara sin formel trogen

Att vara sin formel trogen är arkitekten Kjell Forsheds ”arkitektoniska memoarer”. Den formel hans bok handlar om innehåller begrepp som lågt och tätt, närhet, småskalighet, integritet, ljus, skugga, genomblickar, rörelser, färg. I boken presenterar Kjell Forshed ingående tjugo av sina projekt, som finns över hela landet, och berättar om varför han ritat miljöer på ett visst sätt. Han reflekterar över miljonprogrammet och kring varför arkitekter inte anses få skapa trevligt och vackert. Han delar också med sig av sitt hantverk för att få sina genomtänkta, skalenliga designprojekt byggda, särskilt när sådana projekt utmanas av begränsade ekonomiska resurser och överflöd av tekniska krav. Du får följa hans arbete med pennan under mer än femtio år. Hur han under arbetets gång besöker området han arbetar med, flera gånger för att förstå hur hans pappersritningar passar in på den plats där bostäderna ska byggas. Hur han ändrar och ritar om för att fånga platsens själ. Hur han gör krokiga gator, små trädgårdar mot gatan, mer trädgårdsyta mot baksida och promenadvägar. Boken är rikt illustrerad med fotografier och ritningar av trädgårdsstäder, lägenheter och hus. Du får inblick i hur han arbetar med till exempel ljusförhållanden och planering av både utomhus- och inomhusmiljön. I den här boken får du ta del av det konkreta arbetet med just det som varit den formel han varit trogen.

Ur boken:

Jag har ritat i alla möjliga skalor: lågt, högt, glest, tätt översiktsplaner, stadsplaner, hus och lägenheter ända ned till deras sockellister. Men det som är roligast av allt och det jag gillar bäst är det låga och täta stadsbyggandet. Då kan man skapa rum av hus, plank, staket, murar, häckar och träd. Det är egentligen som att rita en enda stor lägenhet. Då är det lätt att leva sig in i miljöerna, i varje lägenhets förutsättning. Jag brukar föreställa mig att jag bor i varje bostad och kollar uteplatser, hörnor, utsikter, insikter, nivåskillnader, sol, skugga. Och gå runt på varje gata, in i varje gränd, stanna i parken, komma till torgen och platserna. Allt för min inre syn. Det krävs mycket träning för att översätta skisser till bilder i sitt huvud utan hjälpmedel. Men det är då man drömmer och allt kan bli vackert.

Youtube

SvD 2023-05-18

DN 1993-08-31

DN 2021-02-28

Läs om Kjell Forshed