Fågelberga förlag är ett litet bokförlag på Ingarö i Stockholms skärgård. Vi ger ut olika slags böcker utifrån vad som känns lustfyllt och tilltalande. Inriktningen är att bidra till kunskap, eftertanke och förståelse samt att väcka känslor. Vi säljer även böcker som givits ut på andra förlag om vi tycker att de motsvarar vår inriktning.


info@fagelberga.se 070 542 60 26