Kjell Forshed


Foto: Brunnberg & Forshed

Kjell Forshed är född 1943 och står nu kanske på höjden av sin gärning. Redan för femtio år sedan sökte han en formel för sitt yrke; arkitekt. Den formel han fann utgick från människors upplevelse och relation till städer, platser och bostäder. Han blev och är fortfarande arkitekten mot strömmen: Tidigt bestämde han sig för att inte bry sig om vilka trender inom arkitekturen som är ”inne” för stunden. Han har gått sin egen väg och ritar sådant han tycker är vackert och passar in i platsens själ. Kjell Forshed har ritat hundratals projekt över hela Sverige. Han har blivit väldigt kritiserad av många kollegor. Däremot tycks många av dem som bor i områden han gestaltat, ofta vara nöjda och trivas. Hans fokus är att rita bostäder för vanliga människor, och hans credo har varit att skapa skönhet, komfort, glädje och säkerhet i dessa bostäder. Han gör det genom att införliva principen om låg och tät design i sitt arbete och genom att ägna stor uppmärksamhet åt ljus, färg, perspektiv och rörelse. Förutom decennierna på Brunnberg & Forshed har han även undervisat på Arkitekturhögskolan, skrivit böcker och artiklar och hållit många föreläsningar om stads-och bostadsdesign. Han har bland annat ritat radhus i Grimstaby Upplands Väsby, Gustavsberg i Värmdö ochTensta i Stockholm, bostadskvarter på Hedvigsholmen i Marstrand, bågformade hus i S:tEriksområdet i Stockholm och Tullinge trädgårdsstad. Bibliotek, samlingsalar, restaurant och bostäder i Boda kyrkby i Dalarna.