Katarina Schoerner Carr

Katarina Schoerner Carr är kulturhistoriker, författare, föreläsare och konstnär med mångårig erfarenhet av arbete i museivärlden och av historieförmedling. Katarina har bland annat varit anställd på Vasamuseet. Hon intresserar sig särskilt för människor och händelser i den svenska historien med fokus på de människor som bär upp historien men sällan låter tala om sig. Hon är en av få personer som kan läsa gamla handstilar och är skicklig på att leta upp historiska fakta ur olika arkiv och kyrkoböcker. Katarina har en förmåga att göra människornas historia levande. Hon har skrivit flera egna böcker med olika inriktning och varit medförfattare till ett antal andra böcker. Katarina är bosatt på Ingarö i Värmdö kommun.